L'enquesta està en pausa i no s'hi pot accedir.

Contacta amb Participacio Ciutadana (participacio@valls.cat) per obtenir més informació.

For further information please contact :
participacio@valls.cat